KONTROLY "REVIZE" KOTLŮ

Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016. A to u všech kotlů a kamen na tuhá paliva, která slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu a mají tepelný příkon nad 10kW.

Firma PINC je odborně způsobilou osobou ke kontrolám kotlů, kamen a krbových vložek značek:

 • RED: kotle Compact, Performa, Lotus, Practika, Logika, Variomatic, Technica 
 • MCZ: kamna s výměníkem Ego, Star, musa, Club, Suite, Flux, Toba, Swing, Duo
 • BEF HOME: veškeré krbové vložky s výměníkem
 • AQUADOR: krbové vložky Blok, Iron, Styl
 • HOXTER: krbové vložky HAKA W, ECKA W
 • OSBERG: krbové vložky série Profi W, Profi V
 • HAAS + SOON: veškerá krbová kamna s výměníkem a krbové vložky s výměníkem
 • NORDICA: krbová kamna s výměníkem, krbové vložky s výměníkem, krbové sporáky s výměnéíkem La Nordica
 • EXTRAFLAME: kotle na pelety Extraflame
1.11.2016: Aktuální cena za provedení kontroly a vydání dokladu je 800Kč + cestovné 7Kč/1km.

 

Otázky a odpovědi:

 
 • Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

 • Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

 • Co mi hrozí, když kontrolu kotle nezajistím?

Od 1.1.2017 bude muset být každý majitel objektu s kotlem na pevná paliva schopen na vyžádání doložit Zprávu o kontrole kotle. Pokud nedoloží, hrozí pokuta až 20 000Kč. Zprávu o kontrole kotle musí majitel objektu nechat zpracovat každé 2 roky.

 •  Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel nebo kamna na tuhá paliva o příkonu nad 10 kW jež slouží zdroj tepla pro teplovodní soustavu, jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

 •  Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen odborně způsobilá osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.

 • Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

 •  Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

 •  Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností, která vyrábí konstrukčně podobné kotle.

 •  Kdy může být kontrola provedena nejdříve?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

 •  Mám kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce. 

 • Jak to vlastně bude s kotli na tuhá paliva v blízké době?

Do září 2022 lze topit jakýmkoliv kotlem, tedy i starým kotlem 1.a 2. emisní třídy. Je však nutno používat palivo, pro které je kotel určen.

Od září 2022 se už bude smět topit pouze kotlem 3. a vyšší třídy. Tomu, kdo bude používat kotel 1.a 2. třídy po tomto datu, bude mu hrozit pokuta až 50 000Kč.

Od 1. 1. 2018 se už kotle 3. emisní třídy nebudou smět vyrábět, ani dovážet. Nikde však dosud nebylo uvedeno, kdy bude zakázána 3.emisní třída pro koncové uživatele.

Od 1.1. 2020 se už nebudou smět vyrábět, ani dovážet kotle splňující pouze 4.a 5. třídu. V celé EU bude možno zakoupit pouze kotle splňující požadavky na Ekodesign.

 

Váháte s výběrem vhodného produktu? 

Rádi vám poradíme a doporučíme nejvhodnější systém vytápění, dle vašich potřeb.
Neváhejte nás kontaktovat.

Krby Pinc MCZ

Háje 78, Příbram

PSČ: 261 01
+420 724 154 864 krbypinc@seznam.cz