Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM od 2015 do vyčerpání 

Z programu Nová zelená úsporám lze pořídit interiérová topidla na pelety nebo dřevo, peletová kamna nebo krbové vložky. Dotace je kontinuální, nemusí se čekat na vyhlášení jednotlivých výzev.
 

Naše výrobky na které lze čerpat dotaci ZDE: svt.sfzp.cz/vyrobky

KOTLE NA PELETY: 
 
PERFORMA 25 (7,5 - 25kW) : SVT21779
PERFORMA 25 Easy CleanSVT21780
PERFORMA 30  (7,5 - 30kW) : SVT21781
PERFORMA 30 Easy Clean: SVT21782
COMPACT 35SVT6295 - ukončena výroba v roce 2018! 
COMPACT 35 Easy Clean: SVT20673 - ukončena výroba v roce 2018!
 
Další modely kotlů - novinky 2019 o nižším výkonu máme nyní v procesu registrace.

 

KAMNA NA PELETY:  - nyní registrujeme vylepšenou verzi hydromatic, do r. 2018 jsme nabízeli tyto modely:
Ego Hydro: SVT6064
Club hydro 15: SVT6304
Club hydro 22: SVT6307
Musa hydro 15: SVT6303
Musa hydro 22: SVT6306
Star hydro: SVT6301
Suite hydro 15:SVT6302
Suite hydro 22:SVT6305

 

Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímá elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách:www.novazelenausporam.cz. Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 

 

U nás si můžete následně přečíst pouze informace o způsobu čerpání dotace pro pořízení hlavního zdroje vytápění:

1) kotel na pelety s výměníkem
2) krbová kamna na pelety s výměníkem
3) krbová vložka ne pelety nebo dřevo s výměníkem

 

I.)Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie: VÝMĚNA KOTLE

 

Základní podmínkou získání dotace je výměna ne-ekologického zdroje tepla na tuhá, nebo tekutá fosilní paliva (nejčastěji kotel na uhlí s nižší emisní třídou jak 3) za efektivní ekologicky šetrný zdroj tepla na biomasu (např. kotel na dřevěné pelety, dřevo).

Aktuálně v rámci Nové zelené úsporám máte možnost čerpat dotaci až:

100 tis. Kč na pořízení peletového kotle
50 tis. Kč na krbová kamna, nebo krbovou vložku s výměníkem

 

Další informace o výši podpory:
C.1.1, C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
50 000 Kč (spolu se zateplením)
40 000 Kč (bez zateplení)

C.1.2, C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
100 000 Kč (spolu se zateplením)
80 000 Kč (bez zateplení)

C.1.3, C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
50 000 Kč (spolu se zateplením)
40 000 Kč (bez zateplení)

C.1.4, C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50 000 Kč (spolu se zateplením)
40 000 Kč (bez zateplení)

Dále je možno získat dalších:

5 000 Kč - Podpora na zpracování odborného posudku, (Podoblast C5)

To znamená vyplacení příspěvku za projektovou dokumentci a energetické hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test), včetně vyhotovení protokolu o měření.

Pravidla, která je nutno dodržet k získání podpory na pořízení kotle/kamen/vložky na biomasu:

*Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
*Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
*Žádat v podoblasti podpory C.2 (výměna kotle bez zateplení) lze pouze na rodinné domy, které musí mít vypočítanou měrnou potřebu tepla na vytápění nižší nebo rovnu 150 kWh/m2.rok
*Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s
případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
*Požadovaný minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) je 20 l/kW jmenovitého teplovodního výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak.
*Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
*Dotaci lze získat pouze na výrobky, které splňují přísné normy, mají vysokou účinnost a emisní třídu. Jednak se mohou vybírat registrované výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). Novinkou je možnost vybrat i výrobky jiné, které v seznamu nejsou, avšak taktéž splňují kvalitu technologie. Prakticky všechny naše produkty splňují požadované normy, a některé máme i zaregistrované v SVT - naleznete níže na této stránce.
*Nově bylo také zavedeno, že kotel/kamna/vložku si můžete nechat nainstalovat jakoukoli dostatečně kvalifikovanou firmou, nebo "ověřenou" firmou registrovanou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Naše firma je v tomto seznamu zaregistrována a má všechny nutné kvalifikace k instalaci topných systémů na biomasu (zejména zkoušky podle zákona č. 406/2000Sb. KAMNÁŘ MONTÉR KAMEN NA BIOMASU S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM)

 

 

Váháte s výběrem vhodného produktu? 

Rádi vám poradíme a doporučíme nejvhodnější systém vytápění, dle vašich potřeb.
Neváhejte nás kontaktovat.

Krby Pinc MCZ

Háje 78, Příbram

PSČ: 261 01
+420 724 154 864 krbypinc@seznam.cz