dotace 2015-2020

Kotlíkové dotace 2017

 Aktuální informace poskytují Krajské úřady:

Středočeský kraj 2. Výzva na kotlíkové dotace - říjen 2017!!! 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 4. 10. 2017 od 8:00 hod. a ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14:00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.

Více informací www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

 

Moravskoslezský kraj

5. 9. 2017 v 10:00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. 
Více informací: lokalni-topeniste.msk.cz/

 

Kraj Vysočina

Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací. 
Více informací: www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

 

Ústecký kraj

Ústecký kraj v současné chvíli připravuje vyhlášení 2. výzvy.
Více informací www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-v-roce-2017-v-usteckem-kraji/d-1708523/p1=204744

 

Jihomoravský kraj

Vyhlášení výzvy 14. 9. 2017, sběr žádostí bude zahájen 16. 10. 2017 v 10.00 hod.
Více informací: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

 

Jihočeský kraj

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky.

Více informací: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

 

Zlínský kraj

Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině října 2017
Více informací: www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

 

Praha

Více informací: portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html

 

Olomoucký kraj

Příjem žádostí je plánován od 24. 10. 2017 od 10:00 hod. do 30. 11. 2017 do 12:00 hod.

Více informací www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

 

Karlovarský kraj

Více informací: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

 

Liberecký kraj

Na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí. Informace: regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/oddeleni-rizeni-grantovych-schemat/kotlikove-dotace

 

Plzeňský kraj

Více informací: www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace

 

Královéhradecký kraj

Více informací: www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

 

Pardubický kraj

výzva bude vyhlášena 27. 9. 2017

Více informací:www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

 
Splňujeme požadavky na dotace: 
Ekodesign, emisní třída 5, účinnost od 90%

Jsme registrovaní v Nové zelené úsporám.
Firma KRBY PINC má osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb., k montáži kotlů na biomasu. Tato licence je od roku 2015 nutná pro instalaci topného zařízení s dotací!
Pokud uvažujete o pořízení peletového kotle, kamen nebo krbové vložky s dotací, rádi poradíme, Napište nám

 

Dotované kotle v naší nabídce/KÓD STV: 

PERFORMA 25 (7,5 - 25kW) : SVT21779

PERFORMA 25 Easy Clean: SVT21780

PERFORMA 30  (7,5 - 30kW) : SVT21781

PERFORMA 30 Easy Clean: SVT21782

COMPACT 35: SVT6295
 
COMPACT 35 Easy Clean: SVT20673
Další modely kotlů - novinky 2017 o nižším výkonu 
máme nyní v procesu registrace.

Cena kompletní realizace - kotel, příslušenství, montáž je do 150 000,- Kč!

Při koupi peletového kotle je možno získat maximální dotaci, a to 80% nákladů, tedy max. 120 000 Kč (+ dalších 5% při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, pro žadatele z těchto obcí je dotace 127 500 Kč. Ke stažení: Seznam_obci.pdf

1) starý kotel na tuhá paliva                2) nový kotel Compact na peletky

      

 Vice informaci o kotli zde: RED COMPACT 35

 

Všeobecná pravidla pro kotlíkovou dotaci: 

 

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, žedatelem je fyzická osoba.
 • Výměnit je možné pouze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který v domě plní funkci hlavního zroje vytápění. Nelze vyměnit krbová kamna ani krb. Kotel určený k výměně je nutno před odpojením vyfotit.
 • Veškeré nové tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle splňující podmínky pro dotaci se vybírají ze seznamu výrobků a technologií "STV", který vede SFŽP. Aktuální seznam ke stažení zde: www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych#?verze=1
 • Kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři dle zákona č. 406/2000 Sb.

 

 • NOVĚ!!! V roce 2017 už není nutno zajišťovat další "mikro-energetická opatření", není nutný ani souhlas energetického specialisty.

 

 • Výše dotace je od 70 do 85 %, z maximální částky 150 tis. Kč. Pokud bude kotel vyměněn za kotel na pelety, výše dotace je 80% + 5% pro obyvatele ve vybraných obcích: Seznam_obci.pdf (280,3 kB)
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. 7. 2015.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace, služby energetického specialisty.
 • Po odeslání žádosti a jejím schválením je možné dostat zálohu 40 000Kč, zbytek dotace se vyplácí zpětně až po realizaci. 
 • Od schválení žádosti má žadatel čas 7 měsíců na realizaci výměny kotle a provedení opatření.
 
Pokud máte zájem o dotaci, můžeme vás spojit s energetickým specialistou, který vám schálí mikro-energetická opatření, nebo vystaví energetický štítek domu.


Krajské úřady požadují tyto podklady:

 •  fotodokumentace odstranění starého a instalace nového kotle
 • potvrzení o likvidaci starého kotle
 •  účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladů (faktura s dokladem o zaplacení).  Faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem Projektu  a vždy musí opatřena originálním podpisem příjemce
 • protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje

Váháte s výběrem vhodného produktu? 

Rádi vám poradíme a doporučíme nejvhodnější systém vytápění, dle vašich potřeb.
Neváhejte nás kontaktovat.

Krby Pinc MCZ

Háje 78, Příbram

PSČ: 261 01
+420 724 154 864 info@krbypinc.cz