dotace 2015-2020

Kotlíkové dotace 

3. výzva v roce 2019

V roce 2018 krajské úřady zpracovávali žádosti z roku 2017. Další III. výzva pro žádosti nové se chystá v průběhu roku 2019. Stále můžete instalovat kotle, které jsou registrované, a o dotaci žádat, až jednotlivé kraje vyhlásí 3. výzvu pro příjem žádostí.
 
Naše firma nabízí tyto registrované modely kotlů na dotace: svt.sfzp.cz/vyrobky
 

 Aktuální informace poskytují Krajské úřady:

Středočeský kraj: 

Více informací www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

Moravskoslezský kraj

Více informací: lokalni-topeniste.msk.cz/

Kraj Vysočina

Více informací: www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

Ústecký kraj

Více informací www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-v-roce-2017-v-usteckem-kraji/d-1708523/p1=204744

Jihomoravský kraj

Více informací: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

Jihočeský kraj

Více informací: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Zlínský kraj

Více informací: www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

Praha

Více informací: portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html

Olomoucký kraj

Více informací www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

Karlovarský kraj

Více informací: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

Liberecký kraj

Informace: regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/oddeleni-rizeni-grantovych-schemat/kotlikove-dotace

Plzeňský kraj

Více informací: www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace

Královéhradecký kraj

Více informací: www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

Pardubický kraj

Více informací:www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

 

Naše firma nabízí tyto registrované modely kotlů na dotace: 

svt.sfzp.cz/vyrobky

 
KOTLE NA PELETY S DOTACÍ:
 
PERFORMA 25 (7,5 - 25kW) : SVT21779
PERFORMA 25 Easy CleanSVT21780
PERFORMA 30  (7,5 - 30kW) : SVT21781
PERFORMA 30 Easy Clean: SVT21782
COMPACT 35SVT6295 - ukončena výroba v roce 2018! 
COMPACT 35 Easy Clean: SVT20673 - ukončena výroba v roce 2018!
 
Další modely kotlů - novinky 2019 o nižším výkonu máme nyní v procesu registrace.
 
Při koupi našeho peletového kotle je možno získat maximální dotaci, 
a to 80% nákladů, tedy 120 000 Kč 
(+ dalších 5% při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
pro žadatele z těchto obcí je dotace 127 500 Kč.)

1) starý kotel na tuhá paliva                2) nový kotel Compact na peletky

      

 Vice informaci o kotli zde: RED COMPACT 35

 

Všeobecná pravidla pro kotlíkovou dotaci: 

 

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, žedatelem je fyzická osoba.
 • Výměnit je možné pouze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který v domě plní funkci hlavního zroje vytápění. Nelze vyměnit krbová kamna ani krb. Kotel určený k výměně je nutno před odpojením vyfotit.
 • Veškeré nové tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle splňující podmínky pro dotaci se vybírají ze seznamu výrobků a technologií "STV", který vede SFŽP. Odkaz: www.novazelenausporam.cz/jak-na-to/seznam-vyrobku/
 • Kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři dle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Od roku 2017 už není nutno zajišťovat další "mikro-energetická opatření", není nutný ani souhlas energetického specialisty.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, z maximální částky 150 tis. Kč. Pokud bude kotel vyměněn za kotel na pelety, výše dotace je 80% + 5% pro obyvatele ve vybraných obcích: 
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. 7. 2015.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace, služby energetického specialisty.
 • Po odeslání žádosti a jejím schválením je možné dostat zálohu 40 000Kč, zbytek dotace se vyplácí zpětně až po realizaci. 
 • Od schválení žádosti má žadatel čas 7 měsíců na realizaci výměny kotle a provedení opatření.

Krajské úřady požadují tyto podklady:

 •  fotodokumentace odstranění starého a instalace nového kotle
 • potvrzení o likvidaci starého kotle
 •  účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladů (faktura s dokladem o zaplacení).  Faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem Projektu  a vždy musí opatřena originálním podpisem příjemce
 • protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje

 

Splňujeme požadavky na dotace: 
Ekodesign, emisní třída 5, účinnost od 90%

Jsme registrovaní v Nové zelené úsporám.
Firma KRBY PINC má osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb., k montáži kotlů na biomasu. Tato licence je od roku 2015 nutná pro instalaci topného zařízení s dotací!
Pokud uvažujete o pořízení peletového kotle, kamen nebo krbové vložky s dotací, rádi poradíme, Napište nám
 

Váháte s výběrem vhodného produktu? 

Rádi vám poradíme a doporučíme nejvhodnější systém vytápění, dle vašich potřeb.
Neváhejte nás kontaktovat.

Krby Pinc MCZ

Háje 78, Příbram

PSČ: 261 01
+420 724 154 864 krbypinc@seznam.cz